V Apartmánu Sýkorky máte k dispozici velkou upravenou travnatou zahradu a to krásných 1058 m2, proto je skvělá možnost využití hry kroket. Pro naše hosty máme k dispozici Wood Master kroket a to rovnou pro 6 hráčů.

Přejeme příjemný pobyt a skvělou hru.

Pokud by jste sháněli návod na hru, rádi vyhovíme, nebo naleznete online níže.

Návod upraven pro Kroket Adventure special Sýkorky 

 

 

PRAVIDLA ZAHRADNÍHO KROKETU verze upravena 
Místo na zahradní kroket by měl být tvořen kratší trávou, to u nás ít budete :-). Je-li dostatek místa (to určitě je), je
záhodno postavit. V případě nutnosti je možno velikost a tvar hřiště upravit podle dostupného místa. V apartmánu Sýkorky je místa dostatek, můžete hrát i naši variantu Kroket Adventure 🙂 – branky umístěné v obtížných místech pro lepší zábavu.

Branky a kolíky 9 branek a 2 kolíky se umístí dle vašeho uvážení. Drátěné branky by
měly být pevně zaraženy do země.
 Pro variantu “ s jednou koulí“ potřebujete jednu kouli pro každého hráče.
Hole Každý hráč používá hůl. Pouze koncové plochy kladiva (ať už se jedná o válec, nebo hranol) smějí být používány k provádění úderu.
 
Cíl hry
Cílem hry je projet koulemi celé hřiště a započítat si v patřičném pořadí a směru
všechny body za branku a za kolík.

(Postup opět zjednodušená verze od Sýkorek :-): startovní kolík pak projet branky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14,15,16
 a  trefit cílový kolík). Vítězem se stane ten, jehož koule si započítá 16 bodů. (pozor na „piráty“ (popsáno níže)
Hráči se v tazích střídají a vždy hraje v jednu chvíli pouze jeden. Na začátku tahu má hráč jeden úder. Po
jeho vykonání tah končí, pokud se mu nepodařilo získat nějaký prémiový úder tím, že projel brankou v pořadí
(eventuálě zasáhl obrátkový kolík v pořadí) nebo tím, že zasáhl jinou kouli. Tah končí v případě, že už hráč
nemá žádné prémiové údery nebo tím, že ukončí hru pro svou kouli tím, že zasáhne cílový kolík v pořadí.

Pořadí ve hře a začátek hry
START: Všechny koule jsou do hry zahrávány z místa, kde zapíchneme kolík start.
Na začátku si vyberte barvu hole a stejnou pak dostanete kouli. Pořadí je dle zobrazení na holích (pokud není tak na kolíku, směr shora dolů)

Poté, co jsou do hry zahrány všechny koule, pokračuje se ve stejném pořadí do té doby, dokud není jedna z
koulí vykolíkována (zasáhne cílový kolík v pořadí). Vykolíkovaná koule se odstraní ze hry a zbývající koule
pokračují ve hře ve stejném pořadí a přeskakuje se tah, ve kterém by hrála vykolíkovaná koule.
Při hře „s jednou koulí“ se hry může zúčastnit od dvou do šesti hráčů s tím, že každý hráč hraje za sebe a s
jednou koulí. 

Body za branku a za kolík
Koule si může započítat bod za branku, nebo za kolík pouze průjezdem branky nebo zásahem kolíku jen v
případě, že daná branka, eventuálně kolík, jsou v danou chvíli v pořadí a v patřičném směru. Koule může
způsobit, že jiná koule projede svou vlastní brankou v pořadí (nebo zasáhne kolík v pořadí); v tom případě si
tato jiná koule danou branku (kolík) započítá, ale ani její vlastník, ani vlastník koule, která to způsobila z toho
nemají žádné další výhody.

Ve chvíli, kdy koule přestane protínat přední stěnu branky, má se zato, že brankou
projela.

Pokud koule projede brankou a následně se sveze zpět do branky, branka se nepovažuje za absolvovanou.

Prémiové údery
Hráč získá jeden prémiový úder jestliže jeho koule zasáhne jinou kouli.

Jak zahrát prémiový úder, může být zahrán jedním z následujících čtyř způsobů:
1. Hráč umístí svou kouli na vzdálenost délky kladiva hole od koule, kterou zasáhla a hraje úder.
2. Hráč umístí svou kouli do kontaktu s koulí, kterou jeho koule zasáhla, přidrží svou kouli rukou nebo nohou
a provede úder do své koule.
3. Hráč umístí svou kouli do kontaktu s koulí, kterou jeho koule zasáhla, a provede úder do své koule.TZV Krokování, skvělé na pomstu, nebo změnu vedoucího hráče 🙂
4. Hráč odehraje úder z místa, kde se jeho koule zastavila poté, co zasáhla jinou kouli.

Dva údery navíc získá hráč, jehož koule projede dvěma brankami v pořadí v jednom úderu (nebo
projede brankou v pořadí a zasáhne obrátkový kolík). 

Piráti
Poté, co si koule započítá všechny branky v pořadí, stává se tato koule „pirátem„. Její hráč může tuto kouli
vykolíkovat (zasáhnout cílový kolík a odstranit ji tím ze hry), anebo ji záměrně ponechat ve hře a pomáhat  znesnadňovat postup zvoleného hráče (leadera hry).

Časově omezená hra
Pokud není dostatek času na plnou hru, může být hra před začátkem časově omezena. Ve chvíli, kdy uplyne
časový limit, hráč, který je na řadě, dokončí svůj tah. Po něm odehrají svůj tah všichni zbylí hráči. Vítězem se
stane ten kdo dosáhl většího počtu bodů.

 

Kategorie: O apartmánu

Sýkorky z jižních Čech

Ubytování v Apartmánu na Třeboňsku v jižních Čechách